🍫 වෙඩින් කේක් වෙනුවට වෙඩින් ච…

, , Leave a comment

🍫 වෙඩින් කේක් වෙනුවට වෙඩින් චොකලට් එකක්.. ❤️
🍫 Dark ,white ,milk flavour s තුනම…🍫
Rs 90 සිට…
S.D Wed’N Event’z
Thalakolayaya
Mirigama
0710994486
#weddingchocolate

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම