🎄මීරිගම නව දැවන්ත ඉඩම් ව්‍යාප…

, , Leave a comment

🎄මීරිගම නව දැවන්ත ඉඩම් ව්‍යාපෘතිය

නව කඩවත මීරිගම අදිවේගි පිවිසුමට 1km
බස් පාරට අතේ දුරින්
සියලු නාගරික පහසුකම් සමග
අඩි 20 පුලුල් මාර්ග පද්ධතිය
පහසුගෙවීමේ ක්‍රම රැසක්
පොලී රහිත ගෙවීම් අවුරුදු 2 දක්වා
බැංකු ණය හෝ පහසුගෙවීමේ ක්‍රම අවුරුදු 5 දක්වා
වැඩි විස්තර සදහා දැන්ම අමතන්න
0713548548

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම