🏠 ගැහැණු ලමුන් සඳහා නවාතැන් ප…

, , Leave a comment

🏠 ගැහැණු ලමුන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් !

📌 Mirigama Brandix , Smart Shirt , සිරියෝ ‍, නාල්ල පොලිතින් යන ආයතන සියල්ලටම නිවස අසලට Transport පහසුකම ඇත.

📌 අවට සියළුම ආයතන වෙත විනාඩි 20-45 දුර

📌️ නිට්ටම්බුව ගිරිඋල්ල 221 මාර්ගයට 200m යී | කොළඹ 5 මාර්ගයට 100m යී.

📌️ විදුලිය ‍, ජලය සඳහා වෙනම අය නොකෙරේ.

📌️ ලගම ඇති ප්‍රදාන නගර : මීරිගම‍, ගිරිඋල්ල‍, කොටදෙනියාව

⭕️වැඩි දුර තොරතුරු සඳහා විමසන්න : 👇

☎️ Call : 0759659157

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම