🏡වේයන්ගොඩ නගර අාසන්නයේ ඉතා …

, , Leave a comment

🏡වේයන්ගොඩ නගර අාසන්නයේ ඉතා අගනා ඉඩමක් විකිණීමට අැත.!

🌟පර්චස් 16.5 pch
🌟ජලනල සහ විදුලිය ඉඩම ඉදිරියෙන්
පහසුවෙන් ගැනීමට හැක.
🌟වේයන්ගොඩ දුම්රිය ස්ථානයට විනාඩි 5යි
🌟බිම්සවිය පිරිසිදු ඔප්පු
🌟මිල පර්චස් 1ක්
රු.250,000/= (ඉඩම පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු මිල සාකච්ඡා කල හැක)

🌟විමසීම් : 0712979133
❤විදේශගත වීම සදහා ඉක්මනින් විකිණීමට

🌟Google Map එකෙන් බැලීමට
https://maps.app.goo.gl/PiQaU4hcPxbk7z5U8

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම