🐸 අගල් “21” SONY වර්ණ රූපවාහ…

, , Leave a comment

🐸 අගල් “21” SONY වර්ණ රූපවාහිණියක් විකිණිමට ඇත.
================================
🌹කාලයකින් පාවිච්චි කර නොමැති නිසා දැනට ක්‍රියා විරහිත ව පවතී.
🌹සුළු සුළු අඩු පාඩු සාදා ගනිමින් පාවිච්චි යට හෝ විකිනීමට සාදා ගත හැකිනම් ඔබ මෙය ලබා ගන්න.
🌹 මිල රු. 6000 /= යි

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම