🐸 රට රටවල ජාතික කොඩි මැසිමට ද…

, , Leave a comment

🐸 රට රටවල ජාතික කොඩි මැසිමට දක්ෂ පළපුරුදු අයෙකු සිටී නම් ඉක්මණින් ම පහත අංකයට අමතන්න….
🐸 කොඩි මැසිම සදහා අවශ්‍ය අමු ද්‍රව්‍ය සපයනු ලැබේ
🐸 දු. අ = 0770587822

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම