👇🏼පහත photo එකේ වර්ගයේ මහන ම…

, , Leave a comment

👇🏼පහත photo එකේ වර්ගයේ මහන මැෂිමක් විකිණීමට ඇත..👇🏼

👉මීරිගම town එකට ආසන්න නිවසක ඇත.
👉මිල රු.12000/=යි
👉ඉතා හොද තත්වයෙන් ඇත.
👉විස්තර සදහා අමතන්න
දුරකථන අංක ය
0332275803

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම