👉කොටදෙණියාව නගරයෙන් අගනා පර්….

, , Leave a comment

👉කොටදෙණියාව නගරයෙන් අගනා පර්. 32 ක ඉඩමක් විකිණීමට …
👉පොල් ගස් 10 ක් සහ තේක්ක ගස්, අලුතින් ලිද කපා ඇත.
👉මීරිගම – කොටදෙනියාව පාර ප්‍රදාන පාරට මීටර් 20…
👉කොටදෙනියාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය පෙනෙන දුරින්.
👉පිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පු .
🚫ලක්ෂ 70/= මිල ගනන් සාකච්ඡා කර ගත හැක.
☎️ 0781287297

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම