👉මෙවර අ. පො. ස. (උ/පෙ) පෙනීස…

, , Leave a comment

👉මෙවර අ. පො. ස. (උ/පෙ) පෙනීසිටි ඔබ ඇතුළු

👉අවම පිරිවැයකින් තාක්ෂණික උපාධියකට සිහින මවන ඔබටත්,

👉රැකියාවක් සදහා මූලික සුදුසුකම් සොයන ඔබටත්

👉රැකියාවන්හි නියුතු උසස් වීම් අපේක්ෂිත ඔබටත්

🔸 පාඨමාලා රැසක් සමඟින් නොමිලේ පැවැත්වෙන වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ සම්මන්ත්‍රණ රාජ්‍ය සම්මානලාභී Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලය මගින් පැවැත්වේ.

🔸මාර්තු 25 (සෙනසුරාදා) ගම්පහ

🔸මාර්තු 26 (ඉරිදා ) මීරිගම
Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයන්හි පැවැත්වේ.

🔸 ICT Technician (NVQ Level 4)
🔸 Computer Applications Assistant ICTT (NVQ Level 3)
🔸 Computer Graphic Designer (NVQ Level 4)
🔸 Pre school Teacher Training (NVQ Level 4)
🔸 Certificate in Human Resources Management
🔸 Certificate in English

🔴 NVQ පාඨමාලා සදහා සහ අනෙකුත් සියලුම පාඨමාලා සදහාලියාපදිංචි වන සියලුම සිසුන්ට spoken English පාඨමාලා ව සදහා 50 % සුවිශේෂ වට්ටම් හිමිවේ.. 🔴

#NVQ #vocational #Training #IT #English #computer #preschool #course #professional #beetaacom #gampaha #mirigama #veyangoda

වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න.
070 68 74 015 whatsapp /call
0711 455 566
0332274015

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම