👉මේ වගේ වේවැල් හාන්සි පුටුවක්…

, , Leave a comment

👉මේ වගේ වේවැල් හාන්සි පුටුවක් අලුතින් ම මිලදී ගැනීමට ස්ථානය ක්‌ තියෙනවා නම් කියන්න.
👉ඉක්මනින් අවශ්‍ය යි.
👉මිල සදහන් කරන්න.
👉ප්‍රවාහන ය පහසු වීමට මීරිගම අවටින් නම් ගොඩක් හොදයි.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම