👉 මීරිගම අධිවේගී පිවිසුමට ආසන…

, , Leave a comment

👉 මීරිගම අධිවේගී පිවිසුමට ආසන්නව පිහිටා ඇති නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි ඉඩමක් ඉක්මනින්ම විකිණීමට..

⭕ නිට්ටඹුව ගිරිඋල්ල ප්‍රධාන බස් පාරට මීටර් 750 දුරින්.
⭕ මීරිගම අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 05 කින්.
⭕ මීරිගම මූලික රෝහලට විනාඩි 05 කින්.
⭕ විල්වත්ත දුම්රිය ස්ථානයට විනාඩි 05 කින්.
⭕ මීරිගම දුම්රිය ස්ථානයට විනාඩි 10 කින්.
⭕ මීරිගම නඟරයට විනාඩි 10 කින්.

(ලිං ජලය / විදුලිය ඇත.)

⭕ පර්චස් 46.5 ක ඉඩම.

විමසීම්- 075-9683329 / 0777-390730

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම