👍👍 ඔබගේ පැනල්ලයිට් අලුත් වැඩ…

, , Leave a comment

👍👍 ඔබගේ පැනල්ලයිට් අලුත් වැඩියා කිරිම සදහා අවශ්‍ය කොටස් අඩුම මිලට අපෙන් 👍

8 -18w LED Driver – 300/=
8 – 24w LED Driver – 320/=

😆😆 අවශ්‍ය නම් අලුත්වැඩියා ද අපෙන් 😆😆

NEON Electricals &Tool Mart,
Vijaya Rajadahana Junction,
Pasyala Road,
Mirigama.

☎ 070 7 2 63 854
☎ 077 2 2 63 854

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම