👨‍👧ඔබගේ සිගිත්තාට අවශ්‍ය සිය…

, , Leave a comment

👨‍👧ඔබගේ සිගිත්තාට අවශ්‍ය සියලුම දෑ එකම තැනකින් ගන්න ඔබටත් දැන් අවස්ථාවක්.

😊සුරක්ෂිතව,සාධාරණීය මිලකට ඔබට
ගෙදරටම ගෙන්වා ගැනීමේ ආවස්ථාවක්.
දැන් අවුවේ,වැස්සේ Shopping කරලා වද විදින්න ඕනී නෑ.

සැහැල්ලුවෙන් දැන් ආරක්ෂාකාරීව ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න. 🚛

මීරිගම නගරයට බෙදා හැරීම නොමිලේ, රු.2000 ට වැඩි ඇනවුම් සදහා මීරිගම නගරය අවට බෙදා හැරීම නොමිලේ. දිවයින පුරා බෙදාහැරීම් සදහා රු.200 සිට. 🫡

අදම ඇණවුම් කරන්න 👇
Whastapp 075 528 1848

නො 161,ධීරානන්ද මාවත,මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම