👨‍👧 චූටි බබාලා අඩිය අඩිය තිය…

, , Leave a comment

👨‍👧 චූටි බබාලා අඩිය අඩිය තියලා ඇවිදින්න හදද්දී එයාලව නිතරම වැටෙන්න පුලුවන්.

🙂 ඉතින් ඒක ටිකක් අවධානම් වැඩක්.ඒ නිසා බබාලට මේ වගේ Head Guard එකක් පාවිච්චි කලා නම් හරි.

WhatsApp – +94 75 528 1848
නො.161,ධීරානන්ද මාවත,මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම