💁රැකියා ඇබැර්තුවක් ඇත.. ⏰හවස…

, , Leave a comment

💁රැකියා ඇබැර්තුවක් ඇත..

⏰හවස 2 සිට රත්‍රි 10 දක්වා Pasyala Cabs and Tours ආයතනය වෙත කාර්‍යාලයේ වැඩ කිරීම සදහා ගැහැනු කෙනෙකු හෝ පිරිමි කෙනෙකු අවශ්‍යව ඇත..
(පස්යාල ශාඛාව සදහා)🚺🚹

📚පොඩි පොඩි ලියන කියන වැඩ සදහා කෙනෙකු සොයයී..

💰සැලරි – 15000/=

5️⃣සතියේ දවස් 5 සහ සෙනසුරාදා වරුවයි..

✅දීර්ගකාලීනව වැඩ කිරීමට හැකි කෙනෙකු නම් වඩාත් හොදයි..

Whatapp- 071 220 91 57

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම