💝තව දින 7 ක් පමණයි.💝 �…

, , Leave a comment

💝තව දින 7 ක් පමණයි.💝

😮😮 ලක්ෂ 6 .50 කට…….😮😮😮

👰🤵 මංගල දිනයට අවශ්‍ය සියලුම සේවාවන් ලක්ෂ 6.50 කට දෙන ලංකාවේ එකම ආයතනය 👰🤵

🍂🍃🌻දවසින් දවස ,පැයෙන් පැයට,මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුවට හැමදේම මිල ඉහළ යන මේ වෙලාවේ ඔබේ මංගල සිහිනය බොදවෙන්න දෙන්නෙ ඇයි?..🌻🍂🍃

🍭ඔව්..අපි ඔබගේ මංගල දිනයට අවශ්‍ය සියලුම සේවාවන් ඕනිම ස්ථානයකට ලබා දෙනවා.🍭
🔺මොනවද මේ සේවාවන් ..

🌼1.BRIDAL DRESSING
🔖Bride, Two Bridesmaids and Flower Girl Dressing
🔖Wedding Day and Homecoming
🔖Sarees or Frocks
🔖Flower Boquets
🔖Mother Free Dressing
🔖Free Facial Two Times

🌼2.GROOM OUTFITS
🔖Groom
🔖 Two Bestman
🔖 One page boy
🔖 Nilame Kits, Western Suit, Ariyasinhala Kits
🔖 Kurtha, Free Hair Cuts

🌼3.PHOTOGRAPHY
🔖12×24 Size 60 Pages Magazine Album
🔖 Two Days Shoot (Full Wedding Shoot)
🔖 Pre Wedding Shoot
🔖 10×15 Size Framing Group Photos 2
🔖 4×8 or 6×6 Size 100 Thank You Cards

🌼4.DECORATIONS
🔖 Settyback
🔖 Poruwa
🔖Table Decorations
🔖 Entrance
🔖 Head Table
🔖 Oil Lamp

🌼5.ASHTAKA
🔖Supply all goods & Wedhamahatha

🌼6.JAYAMANGALA & WELCOME SONG
🔖 2 Girls with Violin Instrument

🌼7.WES DANCING TEAM
🔖Wes 4
🔖Bera 2
🔖 Hakgedi 1

🌼8.DJ MUSIC
🔖 Power Can 4
🔖 Laser 1
🔖 Fire Gun 2
🔖Smoke 1
🔖 Snow 1
🔖 Beam 2
🔖 Spider 2

🌼9. 150 INVITATION CARDS

🌼10. 150 CHOCOLATES

🌼11. MILK POT OR CHAMPAIGN FOUNTAIN

🌼12. CAKE STRUCTURE OR SAWSIRI TABLE

🌼13. FULL WEDDING PLANNING AND
DAY COORDINATING

♥️මේ ඔක්කොම service ලක්ෂ 6.50 කට..♥️

කියන විදියටම කරයිද කියලා සැකයිද?😂 මෙන්න ඒකට පිළිතුර….අපි මේ පැකේජ් එක දෙන වෙඩින් එකකට ඇවිත් ඉවර වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න chance එක තියෙනවා …🤗
🍃🍂එහෙනම් දැන්ම කතා කරන්න
(අප ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ආයතනයක් වන අතර ඔබගේ ස්ථානය අනුව ප්‍රවාහන ගාස්තු අය වේ..)
〽️070 3133604/071 0994486 call or whatsapp message 〽️
S.D.Wed’N Event’Z
තලාකොලයාය මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම