💢ගෙයක් විකිනිමට ඇත… ⭕අත්තනග…

, , Leave a comment

💢ගෙයක් විකිනිමට ඇත…
⭕අත්තනගල්ල ….
සම්පුර්න ටයිල් කර ඇත
කාමර 3යි
කුස්සිය
වැරෙන්ඩාව(ටයිල් කර ඇත්)
සිවිලිම් ගසා ඇත
උල්පත් ජලය
රබුටන් ගස් 10
පොල් ගස් 2යි
නිරව්ල් ඔප්පු
පිටතට ඇති නාන කාමරය සහ වැසිකිලිය (ටයිල් කර ඇත)
ගරාජය
පචස් 15යි

ලක්ශ 65යි

0769060328

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම