💥උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුත් දේශීය…

, , Leave a comment

💥උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුත් දේශීය සහල් වර්ග තොග සහ සිල්ලරට💥
👉 සම්බා, නාඩු, සුදු කැකුළු, බාස්මතී, රතු සහල්, කීරි සම්බා, කැඩුනු සහල් ඇතුළු සියලුම දේශීය සහල් වර්ග
👉 වෙළෙඳපොලේ ඇති සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ ඔබට ලබා ගත හැක.
Dinithi Rice Center
Pasyala Road, Mirigama.
(ගයාන් හෝටලය ඉදිරිපිට)
0712047249

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම