💥පුරාණ මිරිගම පන්සල ගාව මෙම ග…

, , Leave a comment

💥පුරාණ මිරිගම පන්සල ගාව මෙම ගස විදුලි රැහැනට හෙත්තු වි ඇත.ලොකු අනතුරක් අත ලග බලධාරීන්ගේ අවධානයට💥

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම