💥මීරිගම නිවසක් විකිණීමට …

, , Leave a comment

💥මීරිගම
නිවසක් විකිණීමට

💢පර්චස් 29.5 සමග
💢කාමර 3ක් සමග වටිනා නිවසක් විකිණීමට
💢මීරිගම නගරයට 2Kmයි
💢මුදල් හදිස්සියක් මත ඉක්මනින් විකිණීමට
💢මුදල නිවස බලා සාකච්ඡා කිරීමට පුලුවන්

🤙අමතන්න 076 1 502 550

💥 වටිනා කම දන්නා අයෙකුට වටිනා
ගාණකට දෙනව

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම