💥විදුලිය විසන්දි වීම නිසා අදු…

, , Leave a comment

💥විදුලිය විසන්දි වීම නිසා අදුරේද? එසේ නම් අදුරට තිත. 🤫
💥විදුලිය විසන්දි වූවත් දැල්වෙන LED Rechargeable bulbs 💡💡
💥100W බල්බ් අඩුම මිලට අපෙන්. ON OFF ස්විචයක් ද පවතී

💥විදුලිය විසන්දි වීමකදී ස්වංක්‍රීයව ක්‍රියා කරයි.
💥පැය 3-5 අතර ප්‍රමාණයක් විදුලිය විසන්ධි වූ පසු දැල්වී පවතී.

💥100w – LKR 2000/= වගකීමක් සහිතව
1700 වගකීමක් රහිතව

Contact number : 0763868251
WhatsApp : 0703185806
අවශ්‍ය අය මෙම අංකයට අමතන්න
210/2 කනත්ත පාර නැලිගම මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම