💥 බජට් හෝම්ස්.🏢 💥 ගල්අමුන…

, , Leave a comment

💥 බජට් හෝම්ස්.🏢

💥 ගල්අමුන , ගිරිඋල්ල පාරට මුහුණලා , කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක ඉතා අලංකාරව නිර්මාණය වූ නිවහන…

💥ඉඩම- පර්චස් 4.50

💥බිම් මහල-
** නිදන කාමරය
** මුලුතැන්ගෙය
** කඩ කාමරය
** නාන කාමරය

💥උඩු මහල-
** Tv කාමරය
** නිදන කාමර 02
** නාන කාමරය

💥 සදලුතලය

ගෙවුද හෝම්ස් ඇනඩ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්, මීරිගම .
Call now- 077-1997335

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම