💥 විකුණන හෝ මිලදී ගැනීම සදහා …

, , Leave a comment

💥 විකුණන හෝ මිලදී ගැනීම සදහා වන පොස්ට් එකක් නෙවේ..

🌼 ආර්ථික අපහසුතා ඇති, දැනට ඉගැනුම ලබන (උසස් පෙළ කරන වගේ නම් හොදයි ) , හොද තත්වයේ තියන ඇදුම් කිහිපයක් තියනවා ( සයිස් UK 8 ) . මේ දිනවල ඇදුමක් ගන්න අපහසු නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හෝ එවැනි කෙනෙක් සම්බන්ධ කරලා දෙන්න පුලුවන් කෙනෙක් ඉන්නවානම් inbox මැසේජ් එකක් දාන්න.. නොමිලේ ලබාදෙන්න කැමති. ( 🍀එක් අයෙක් සදහා පමණයි )

🌼 👇මේ තියන බෙහෙත් එක තියනවා. එකත් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවානම් මැසෙජ් එකක් දාන්න. ( විවෘත නොකරන ලද). ( 🍀 එක් අයෙක් සදහා පමණයි )

🌼 ආර්ථික අපහසුතා ඇති දැනට ගර්භණී කාලයේ පසුවන අම්මාකෙනෙක් වෙනුවෙන් හොද තත්ත්වයේ ඇති ඇදුම් කිහිපයක් ඇත.. එවැනි කෙනෙක් හෝ සම්බන්ධ කළ හැකි අයෙක් වෙතොත් Inbox මැසෙජ් එකක් දාන්න. (🍀 එක් අයෙක් සදහා පමණයි )

🌼 ආර්ථික අපහසුතා ඇති, හරියාකරව තවම රෝහල් බෑගය සකස ගැනීමට නොහැකි වූ දරුවෙකු ලැබීමට සිටින මවක් සම්බන්ධ කළහැකි අයෙක් වෙතොත් inbox විස්තර ලබා දෙන්න. (🍀 එක් අයෙක් සදහා පමණයි )

මා බලාපොරොත්තු වන්නේ අවංකව අවශ්‍යතාව ඇති , දැඩි ආර්ථික අපහසුතා ඇති අය නිසා එවැනි අයෙකු පමණක් සම්බන්ධ කරන්නට කාරුණික වන්න 💛

තැන්කූ ඇඩ්මින් සුදුසු නම් පළ කරන්න..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම