📡 සියඵම සැටලයිටි 🛰🛰🛰🛰 සේව…

, , Leave a comment

📡 සියඵම සැටලයිටි 🛰🛰🛰🛰 සේවාවන් සදහා අමතන්න.

☎ 0778780950
☎️ 0718780950

📡 යලොග් ටීවී සවිකිරීම 4990/=
📡ආපසු නැරඹීමේ පහසුකම සහිතව
📡 විශේෂ දීමනාවක්.

📡 නාවාන,
📡 මීරිගම.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම