📣 සංවර්ධනය කර විකුණන ඉඩම -ම…

, , Leave a comment

📣 සංවර්ධනය කර විකුණන ඉඩම -මල්හෑව,දුමුන්නේගෙදර පාර ( 800m දුරින්)

221 නිට්ටබුව -ගිරිඋල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයට නුදුරින්

🛣️ නිට්ටබුව නගරයට -විනාඩි 15 යි.
මීරිගම නගරයට – විනාඩි 15 යි .

ආයෝජනයට / පදිංචියට අගනා බිම් කොටස්

👉ලිං ජලය
👉තෙකලා විදුලිය
🔥 අධිවේගී මාර්ග පිවිසුමට විනාඩි 20 යි.

අමතන්න 0760450491 නිලංග

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම