🔥🔥 මීරිගම නගරයේ, නැලිගම ප්‍ර…

, , Leave a comment

🔥🔥 මීරිගම නගරයේ, නැලිගම ප්‍රදේශයේ
පර්චස් 67 ක අගනා බිම් කොටසක් ඉතා
ඉක්මනින් විකිණීමට තිබේ. 🔥🔥

🔴 පස්යාල-ගිරිඋල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයට 1.5km
ක් දුරින් (මීරිගම නගර මධ්‍යයට).

🔴 මීරිගම දුම්රිය ස්ථානයට, ප්‍රධාන බස්
නැවතුම්පළට, බැංකු, සාප්පු සංකීර්ණ සහ
සුපිරි වෙළඳසැල්, පොලිස් ස්ථානයට,
ප්‍රධාන පාසල් 03 කට (ජාතික පාසලක්
ඇතුළුව) සහ ඉන්ධන පිරවුම්හල්‍ 03 කට
1.5km ක් දුරින්.

🔴 මීරිගම-වේවැල්දෙණිය මාර්ගයට 1km ක්
දුරින්.

🔴 මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ මීරිගම අන්තර්
හුවමාරු පිවිසුමට සහ මීරිගම රෝහලට
4km ක් දුරින්.

🔴 පර්චස් 67 ක් වන ඉතා සාරවත්
චතුරස්‍රාකාර ඉඩම කෘෂිකාර්මික කටයුතු,
ඉදිකිරීම් කටයුතු සහ පදිංචිය සඳහා
වඩාත් සුදුසු වේ.

🔴 විදුලිය සහ නළ ජලයද ලබා ගත හැක.

🔴 නිදහස්, නිස්කලංක, මනරම් වටපිටාව.

🔴 💯 නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු.

🔥🔥 පර්චස් 01 ක මිල රු. 100,000 යි.

🔥🔥 මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැකි
අතර ඉක්මන් ගැණුම්කරුවන් සඳහා
සැළකිය යුතු මිල වෙනසක් සිදු කර දිය
හැක.

👉👉👉 වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.
(WhatsApp)

👉👉 📲📲 076-9402923 (වත්සර රණතුංග)
070-1503236

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම