🔴අනර්ග ඉඩමක් සමග නිවස ⭕ප…

, , Leave a comment

🔴අනර්ග ඉඩමක් සමග නිවස

⭕පර්චස් 130යි.
🔰මීරිගම පස්යාල පාරේ, නාපේ වත්ත හන්දියෙන් පල්මඩ පාරේ මීටර් 350යි.
🔰විජය රජදහන දුම්රිය පොලට කිලෝමීටර 1ක් පමණ.
🔰මීරිගම නගරයට කිලෝමීටර 2 1/2 පමණ.
🔰නුවර පාරට කිලෝමීටර 4ක් පමණ.
🔰මීරිගම අදිවේගී පිවිසුමට කිලෝමීටර් 5ක් පමණ.
🔰පාරට මුහුණ ලා ඇති ඉඩම. නිවසට යන මාර්ගය තාර දමා ඇත.
🔰නිවස 75% වැඩ නිමවා ඇත.
🔰කාමර 4යි. ( එකක වැඩ නිමවා නැත)
🔰නාන කාමර 3යි (දෙකක වැඩ නිමවා නැත)
🔰ප්‍රදාන කාමරයට නාන කාමරක් සහිතයි.
🔰ටයිල් කල ගෙබිම.
🔰සිවිලිම් ගසා ඇත.
🔰ළිං ජලය (කිසිදා නොසිදෙන ළිං 3කි).
⭕මහෝගනී ගස් 12ක්, කොස් ගස් 9ක්, පොල් ගස් 9ක්, තේක්ක ගස් 7ක්, ඇට්ටෝනියා ගස් 4ක්, බටදොබ ගස් 3ක්, මිල්ල, කැටකාල, සපු, කොහොබ, තැබිලි, අඹ, රඹුටන්, මැන්ගුස් ඇතුළු වටිනා ශාක සහිතයි.
🔰අනර්ග නේවාසික පරිසරය. ව්‍යාපාරික වටිනාකමින් යුතු ඉඩම හා නිවස විකිනීමට.
⭕නිරවුල් ඔප්පු.
⭕ලක්ෂ 390යි.

0714409888
0725959662
0112680626
රවී දොරවක

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම