🔴නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට නිට…

, , Leave a comment

🔴නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට

නිට්ටඹුව නගරයට ආසන්නයෙන් , නිට්ටඹුව – කිරිඳිවැල ප්‍රධාන මාර්ගයට ආසන්නයෙන් පර්චස් 14.2 ක ඉදිවූ මෙම අන්ගසම්පූර්ණ දෙමහල් නිවස විකිණීමට ඇත🏠🏠

1️⃣සාලය
2️⃣කාමර 04
3️⃣විශාල බාත් රූම් 02
4️⃣කුස්සිය
5️⃣කෑම කාමරය
6️⃣Servent room
7️⃣ගරාජය
8️⃣ගබඩා කාමරය
9️⃣පිටත වැසිකිළිය

▪️මුලු නිවසම ටයිල් කර සිවිලිම් ගසා ඇත.
▪️මුලු නිවසම ආවරණය වන පරිදි තාප්ප ගසා ඇත.
▪️විශාල ගේට්ටුව
▪️බැල්කනි 02
▪️නිස්කලන්ක පරිසරයක පිහිටා ඇත.
▪️සියලුම පහසුකම් අතේ දුරින්

💰මිල- ලක්ෂ 195
☎️074 0102350

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම