🔴මීරිගම සිට මීගමුව දක්වා පාසල…

, , Leave a comment

🔴මීරිගම සිට මීගමුව දක්වා පාසල් ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇත.
📞 071 946 7586

🚸( හරිස්චන්ද්‍ර ජා.පා. / නිව්ස්ටඩ් බා.වි. / St Mary’s / Negombo South )

හල්පේ, තලාකොළයාය / ↗️කණ්ඩලම, විල්වත්ත, මීරිගම, කොස්ඇටදෙනිය, බාදුරාගොඩ, දිව්ලපිටිය හරහා මීගමුව…

📞 Mobile 071 946 7586 – ගුණසේන

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම