🔴විභාගය සදහා අවශ්‍ය පාඩම් 60ක…

, , Leave a comment

🔴විභාගය සදහා අවශ්‍ය පාඩම් 60කින් යුත් සම්පූර්ණ විශය නිර්දේශය ආවරනය කිරීම
🔴EPS ක්‍රමවේදය හා විභාගයට අයදුම් කරන ආකාරය දැනුවත් කිරීම
🔴අනුමාන ප්‍රශ්නොත්තර සාකච්ඡාව මගින් විභාගයට හුරු කරවීම
ජනවාරි මාස 8 වන ඉරිදා දින සවස 6 ට පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බැවින් පහත දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා දී ඉක්මනින් ලියාපදිංචි වන්න. ලියාපදිංචිය සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම