🔴 ජපන් ව්දේශ ශිෂ්‍යත්ව A/L සම…

, , Leave a comment

🔴 ජපන් ව්දේශ ශිෂ්‍යත්ව A/L සමත් සිසුන් ඉක්මනින් උත්සහ කරන්න ඔබට ජය.💪💪💪💪

Foreign Scholarships – Ministry of Education, Sri Lanka

Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarships Programme for Sri Lankan Students – 2024

01. College of Technology Scholarships
02. Undergraduate Scholarships
03. Masters Scholarships
04. PhD Scholarships

Full Details & Application: https://tamilguru.lk/japanese-mext-scholarships-for-sri-lankan-students-2024/

(Closing Date: 2023-05-15)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම