🔴 මීරිගම – කුරුණෑගල අධිවේගී ම…

, , Leave a comment

🔴 මීරිගම – කුරුණෑගල අධිවේගී මාර්ගයට
ආසන්නයේ ( හල්පේ) පිහිටා ඇති වටිනා ඉඩම්
කැබලි දෙකක් විකිණීමට ඇත .
( පර්චස් 22.5 / පර්චස් 15 )

🔴 Highway drive වෙන්දේසි ඉඩමට අයත් දිනෙන් දින
වටිනාකම ඉහළ යන ඉඩම් කැබලි දෙකකි.

🔴 ඉඩමට පිවිසීමට අඩි 20 පළල මාර්ගය සහිතයි.
🔴 නිරවුල් ඔප්පු සහිතයි .
🔴ප්‍රධාන මාර්ගයට , ප්‍රධාන නගරයට , අධිවේගී
මාර්ගයට පහසුවෙන් ලඟා විය හැක.

🔴ඉතාමත් නිස්කලංක වටපිටාවක් සහිත සියලු
පහසුකම් සහිත මෙම ඉඩම් කැබලි දෙක ඉක්මණින්
විකිණීමට …

🔴 0766178219 අංකයට අමතන්න . .

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම