🔴 වයස අවුරුදු 6 සිට ඔබේ දරු…

, , Leave a comment

🔴 වයස අවුරුදු 6 සිට ඔබේ දරුවාට ලොව පිළිගත් Cambridge විශ්ව විද්‍යාලයේ සහතික පත්‍රයක් සමග

🎖️ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු කරන ලංකාවේ අංක 🥇 පාඨමාලාව .
🏵️ වයස සහ දැනුම අනුව කණ්ඩායම් ගත කිරීම ..
🏵️ Public Speaking පුහුණු කිරීම .
🏵️ Starter, Movers ,Flyers විභාග සදහා සූදානම් කිරීම .

ජාත්‍යන්තර පාසල් සහ English Medium හදාරන දරුවන් සදහා විශේෂ Grammar සහ Spoken English 100% ඉංග්‍රීසි කතාව තහවුරු කරන උසස් මට්ටමේ ප්‍රායෝගික පාඨමාලාව

☎️ ලියාපදිංචි වීම සදහා නම වයස පහත අංකයට WhatsApp කරන්න
🔹 075 365 335 8 🔹

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම