🔶🔶130000/= සහ 150000/=🔶🔶 …

, , Leave a comment

🔶🔶130000/= සහ 150000/=🔶🔶
සෝෆාවක් මිල දි ගන්නා ඔබට 23500/= ක් වටිනා ඩිවාන් එකක් නොමිලේ ඉක්මන් කරන්න මෙම දිමනාව සිමිත කාලයක් පමනයි

☎️☎️ 0775671618 or WhatsApp

💥DISHEN FURNITURES PVT LTD
NO 225 A KANDY RD YAKKALA
NO 33 NEGOMBO RD NITTAMBUWA

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම