🔸ඔබගේ නිවසේ, ව්‍යාපාරික ස්ථාන…

, , Leave a comment

🔸ඔබගේ නිවසේ, ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ සංවිධානය වන උත්සව, ප්‍රියසම්භාශන ඇතුලු සියලූම උත්සව අවස්ථා හා ආගමික කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය සියලූම සේවාවන් එකම තැනකින් ලබාගන්න.

🔸දෙස් විදෙස් ආහාර පාන නිවසට පැමින සැකසීම හා
සැපයීම.
🔸විවිධ වර්ණයන්ගෙන් හා ප්‍රමාණයන්ගෙන් යුතු කැනපි
හට්.
🔸පුටු. (කවර සහිත හා රහිතව)
🔸බුෆේ සෙට්.
🔸ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර.
🔸අලංකාර ආලෝක සැරසිලි.
🔸මංගල දින ඇතුලු උත්සව කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය
සැරසිලි.

🔹පහසු මිල.
🔹විෂ්වසනීය පලපුරුදු සේවයන්ගේ සේවය.
🔹සියලූම භාන්ඩ ප්‍රවාහනය හා සවිකිරීම.

දු.ක – 077 899 43 44
076 027 24 15

#catering #Warakapola #buffet #sisira #eventplanner

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම