🔹මීරිගම-දිවුලපිටිය ප්‍රදාන මා…

, , Leave a comment

🔹මීරිගම-දිවුලපිටිය ප්‍රදාන මාර්ගයට 2 km දුරින් .
🔹පර්චස් 30ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත .
🔹දිවුලපිටිය නගරයට 7km / මීරිගම නගරයට 8km.
🔹වෙල් යායකට ආසන්නව. අලුතින් ලිද කපා බැද ඇත. වගාවකට හෝ නිවසක් සෑදීමට ඉතා 🔹සුදුසුයි.පර්චසය රු. 85 000/=
🔹මිල ගනන් සාකච්ඡා කර ගත හැක.
📞0781287297

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම