🔹මූලික ගෙවීම අඩුයි… 🔸ඉතිරි…

, , Leave a comment

🔹මූලික ගෙවීම අඩුයි…
🔸ඉතිරිය වැඩියි…

හොදම තැනින් හොදම මිලට හොදම ශීතකරණ SAMSUNG ශීතකරණ සදහා අඩුම මූලික ගෙවීම සහ අත්පිට මුදලට සුවිශේෂී වට්ටම් SOFTLOGIC වෙතින් පමණයි.
ඔබත් අදම ලබා ගන්න. ඉක්මන් කරන්න.
තොග සීමිතයි….

දැන්ම අමතන්න
0332276724
0759899240
Whatsapp – 0769899240
සොෆ්ට්ලොජික් ශාඛාව
නො,15,
පස්යාල පාර,
මීරිගම
සමූපකාර ඉන්ධන පිරවුම් හල ඉදිරිපිට…

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම