🔹රියදුරු සහ ඉන්ධන සහිතව විශ්ව…

, , Leave a comment

🔹රියදුරු සහ ඉන්ධන සහිතව විශ්වාසනීය හා ආරක්ෂාකාරී ලෙස ලංකාවේ ඕනම තැනකට ඔබගේ ගමන් අවශ්‍යතාවය සපුරාගැනීමට අපගේ කාර් රථය ලබාගැනීමේ හැකියාව ඇත..

Alto Lxi (2016)🚘

✅ UP & Down Hire
✅ Drop Hire
✅ Airport / Hotel Drop
✅ Wedding / Special event
✅ Family / friend outing
✅ Business trip

🔘 Packages
🔵 Up & Down hire 1km Rs.70/-
🔵 Drop hire 1km Rs.100/-
🔵 Waiting Charges Rs.5/- 1 minute

⭕️ දුර ගමන් (150km වැඩි) සදහා විශේෂ වට්ටම්

📞 විමසීම්- 0714785436 ( උදාර)

කිතුල්වල,මීරිගම.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම