🔻🔻ඉක්මනින් විකිණීමට 🔻🔻 නි…

, , Leave a comment

🔻🔻ඉක්මනින් විකිණීමට 🔻🔻

නිට්ටඹුව නගරයට ආසන්නයෙන්, කොළඹ- නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයට ඉතාම ආසන්නයෙන් (50m) පර්චස් 15 ක ඉදිවූ මෙම අන්ගසම්පූර්ණ නිවස විකිණීමට ඇත. 🏠🏠

1️⃣සාලය
2️⃣කාමර 02
3️⃣කුස්සිය
4️⃣කෑම කාමරය
5️⃣ගරාජය
6️⃣බාත් රූම් 01
7️⃣ටොයිලට් 01

🔸නිවස ආවරණය වන පරිදි වට තාප්ප ගසා ගේට්ටු දමා ඇත.
🔸මුලු නිවසම සිවිලිම් ගසා ඇත
🔸ගෙවත්ත සහ නිවස ආවරණය වන පරිදි CCTV කැමරා පද්ධතියක් සවිකර ඇත
🔸නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇත
🔸නුවර – කොළඹ ප්‍රධාන පාරට ඉතාම ආසන්නයෙන් පිහිටා ඇත

💰මිල – ලක්ෂ 135
☎️වැඩි විස්තර- 074 0102350

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම