😍 කොරියානු රැකියා සඳහා කොරියා…

, , Leave a comment

😍 කොරියානු රැකියා සඳහා කොරියානු භාෂා පාඨමාලාව 😍
🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷
❤️ Laksiri Rajapaksha සර් ගේ නිට්ටඹුව ඉරිදා පන්තිය

කොරියාවේ රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වන ඔබට, කොරියානු රැකියා විභාගය වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන කොරියානු භාෂා පාඨමාලාව

පාඨමාලා ආරම්භය නිට්ටඹුව – අගෝස්තු 13 ඉරිදා ප.ව 12.30 නිට්ටඹුව දැනුම ආයතනයේ දී

⭕️ කොරියානු හෝඩියේ සිට ඉතා සරලව සියලුම ව්‍යාකරණද ඇතුලත්ව ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදු කෙරේ.

⭕️ ඔබට EPS-TOPIK විභාගය පවත්වන තුරු ම පන්ති පැවැත්වේ. නව විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
රටාවට අනුව ඉතා උසස් මට්ටමේ අනුමාන ප්‍රශ්න මෙන්ම පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරනු ලැබේ.

⭕️ EPS-TOPIK විභාගය සදහා නිර්දේශිත කොරියානු රජය මගින් සකසන ලද පෙළ පොත් දෙකම සාකච්ඡා කරනු ලැබේ (එහි තිබෙන ප්‍රශ්න ද ඇතුළුව).

⚠️ දැනට විදෙස් ගත ශ්‍රමිකයන් හට කිසිදු අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් නොසලකා වැඩිම වැටුපක් ගෙවන රට වන්නේ කොරියාව යි ⚠️

මෙහෙයවීම,
විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ පෙරවිගමනික කොරියානු භාෂා උපදේශක
– ලක්සිරි රාජපක්ෂ –
දුරකථන 077 155 6060
0️⃣7️⃣7️⃣1️⃣5️⃣5️⃣6️⃣0️⃣6️⃣0️⃣
WhatsApp 077 155 6060
#epstopik2024 #epstopik #nittambuwa #laksiri_rajapaksha #koreanlanguage
Laksiri Rajapaksha Laksiri Rajapaksha

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම