😫ඔබේ මංගල සිහිනය බොද වී ගියාද…

, , Leave a comment

😫ඔබේ මංගල සිහිනය බොද වී ගියාද?😫

🔖තැවෙන්න එපා .ඔබේ ප්‍රදේශයේ ඕනෑම තැනකට S.D Wed’N Event’Z අපි එනවා.

♥️ගමේ පන්සල, දොළ පාර අසල ,ඔබේ නිවසේ හෝ වෙනත් ඕනෑම ස්ථානයක ඔබේ අතිනත ගැනීමේ මොහොත සුන්දර කිරීමට අප සූදානම් ♥️

🌼සම්පූර්ණ පැකේජයම 250000/= යි.
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0710994486
0703133604
S.D Wed’N Event’z
තලාකොලයාය මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම