😻 සැපක් ගමුද මීරිගම ??? 😻 …

, , Leave a comment

😻 සැපක් ගමුද මීරිගම ??? 😻
❤️ මීරිගම ❤️ දෙදරන්න අලුත්ම වෙනසක් එක්ක Flashback ලගදීම 😌🤘😇 ක්‍රවුඩ් ෆුල් පැක් කරන්න ඕනේ මීරිගම 🙂 , Niroshan Sanjeewa ,Charles Rosairo, Nishan Ambalangoda , Rose Alagiyawanna, Nalaka Kalamulla , Lahiru Malintha Fernando, Dinesh Dissanayake , Aruna Thamel 🤍

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම