🙂ඔන්න තවත් අපේ අළුත් වැඩක් ගැ…

, , Leave a comment

🙂ඔන්න තවත් අපේ අළුත් වැඩක් ගැන අපි ඔයාලට කියන්න යන්නේ..
නොවැ.16 වෙනිදා ලක්මාලි තොග වෙළදසැල විවෘත කරන්නයි යන්නේ..

🙂🙂අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ රැසක් තොග වශයෙන් වට්ටම් රැසකින් මිලදි ගන්න පුලුවන්…

ඒ වගේම

💁ලක්මාලි නිෂ්පාදන මිලදි ගන්නා ඔබට 20%
වට්ටමක් සමග මිලදි ගන්න පුලුවන්

ඔබත් ලක්මාලි තොග වෙලදසැල සැලට ඇවිත් දීමනා අත්විදින්න..👇

අංක 05,රවුම් පාර,මීරිගම
071 875 7662 / 033 227 3036

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම