🙋 පොප්කෝන් 🙋 රස වර්ග 2කින් ඔ…

, , Leave a comment

🙋 පොප්කෝන් 🙋
රස වර්ග 2කින් ඔබ අතට😍
ලුනු රසති පොප්කෝන්
මිරිස් රසති පොප්කෝන්
ඔබේ වෙළදසැල්වලට සහ තොග වශයෙන් ඇනවුම් අපි බාරගන්නවා.. පැකට් සහ කප් වශයෙන් ලබා ගත හැක. පවාහනය නොමිලේ
බටපත. හල්පේ. මිරිගම .
0713015285

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම