🚚ඔනෑම වර්ගයක ලී මෝලක් හෝ තෙල්…

, , Leave a comment

🚚ඔනෑම වර්ගයක ලී මෝලක් හෝ තෙල් මොලක් හෝ ඔනෑම මොලක් දිවීමට ගන්නා B.M.C ගියර් පෙට්ටිය
හා බේල්ට් සහා පුලි වගයක් විනිනීමට තිබේ… මීරිගම අවට
අමතන්න 0707003382

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම