🚦මිරිගම අධිවේගී පිවිසුමට නුදු…

, , Leave a comment

🚦මිරිගම අධිවේගී පිවිසුමට නුදුරින්
අනගි පර්චස් 15 ක බිම් කොටස් 3ක්

පර්චසය රු 200,000/- සිට

✅මිරිගම අධිවේගී පිවිසුමට 3.5km යි
✅මිරිගම අපනයන කලාපයට 1km

✅ගිරිඋල්ල නගරයට විනාඩි 3 න්
✅කොලබ 5 පාරට 1.5 km

✅ දුම්රිය ස්තානයට ,පාසලට රෝහලට, විනාඩි 5 යි

මිරිගම අධිවේගී පිවිසුමට නුදුරින්
වෙල් යායට මායිම්ව නිස්කලංක පරිසරක ඔබේ නිවහන ඉදිකරන්න
වැඩි විස්තර -0719345831

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම