🚫මෝටර්සයිකල් හෝ ත්‍රීවිල්, වා…

, , Leave a comment

🚫මෝටර්සයිකල් හෝ ත්‍රීවිල්, වාහන බැටරි නොමැත
🚫motorcycle, theewil battery not available

🙂සියලු විස්තර හොදින් කියවා ඇමතුම් ලබාගන්න.

Brand new battery
භාවිතාවන් – Use for –

– electric bikes
– solar systems
– electric fence
– ups
– dc power backup
– toy cars

දිග 180mm පළල 77mm උස 170mm

👉13ah – 9000/= 1 year warranty
👉24ah – 13,500/= 1 year warranty
👉28ah – 16,500/= 1 year warranty
👉33ah – 18,000/= 1 year warranty – දිග 227mm

( බැටරි 4 හෝ ඊට වැඩි මිලදී ගැනිම් සදහා )

⭕මෙම බැටරි විදුලි යතුරු පැදි සහ විදුලි වැට, සෝලාර් පද්ධති, ups සදහා භාවිතා කල හැක

❤️ඩිලිවරි නොමිලේ
බැටරි ගාස්තු පමණක් බැටරි ලැබුන පසු ගෙවන්න

⭕බැටරි 4 ක්‌ හෝ ඊට වඩා මිලදී ගැනීමේදී පමණක් ඉහත මිල අදාළවේ

🚫අවසන් මිල දක්වා ඇති බැවින් මිලෙහි වෙනසක් සිදු නොවේ.

0714269248
Sd International Imports (pvt) Limited
නිට්ටඹුව
ලියාපදිංචිය 2012

🚫Motorbike battery not available
Threwil / vehicle battery not available

👉Final price. No bargain
All delivery free
Company location Nittambuwa
Registered on 2012
Sd International Imports (pvt) Limited

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම