🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵 උද්ගතව …

, , Leave a comment

🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵
උද්ගතව ඇති සංචරණ සීමා සහිත කාලයේ.
මීරිගම පොලිස් වසම අවට සිටින ඔබට…

සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ඔබේ නිවසටම චොකලට් ගෙන්න ගන්න මෙන්න දැන් අවස්තාවක…
🍫🍫🍫🍫🍫🍬🍬🍬🍬🍬

වැඩි විස්තර සදහා දැන්ම කතාකරන්න..
ලකී චොකලට්
කණ්ඩලම…
📳 078 530 34 42
📳 076 690 95 50
🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම