🤱අම්මලා බබා එක්ක ගමන් යද්දි ,…

, , Leave a comment

🤱අම්මලා බබා එක්ක ගමන් යද්දි ,නිවසේ වැඩ කරද්දී බබාවත් ලගින්ම තියාගෙන,අම්මගේ උණුසුම ලබා දෙන ගමන් වැඩ කරන්න පුළුවන් BABY CARRIER පාවිච්චි කලා නම්,
💁බබාට ඉතා සුවපහසු ලෙස මසා නිමා කර ඇත.බබාත් කැමති වෙයි.😊

🙂වෙළෙඳපළ මිලට වඩා ඉතා අඩු මිලට ලබා ගත හැකිය.👇

Rs.2400
WhatsApp + 94 75 528 1848
නො.161,ධීරානන්ද මාවත,මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම