🥇 රටේ දේශපාලනය හරියටම ඉගෙන ගන…

, , Leave a comment

🥇 රටේ දේශපාලනය හරියටම ඉගෙන ගන්න.. 🏆️ ඉතිහාසයට වැඩිම ලකුණු අරගෙන “A” එකක් ගන්න..❤️❤️ 🎯🎯 සිතියම හරියටම ලකුණු කරන්න..👍 🔥🔥 සුපිරිම ඉතිහාසය පන්තියට ඉක්මනින් සෙට් වෙන්න…🔥🔥🎖️️🎖️️I.S.M නිට්ටඹුව🎖️️🎖️️ ❇️ බලා සැනසුමට නොව අසා විමසුමට.. ☎️ 033-2288787 /📱 071-4902833 / 071 74 10 354

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම